AAA School Of Advertising

Afrikaans Home Language | Thursday 28 October

Aanbeider: D. Jordaan

Da Nielle Jordaan voltooi sy voorgraadse studies in 2011 aan die Universiteit van Johannesburg waar hy sy B.Ed voltooi met Afrikaans en Sielkunde as hoofvakke. In 2017 verwerf hy sy B.Ed (HONS) ook aan die Universiteit van Johannesburg. Hy spits hom toe op die onderrig van Afrikaans Huistaal Graad 12 aan die Hoërskool Linden in Johannesburg.

Description

Schedule:

08:30 – 08:45 Verwelkoming en programoorsig
08:45 – 12:00 TAALKUNDE – SESSIE 1
•  Begripstoetswenke
• Opsomming
• Algemene taalkonvensies en -struktureKREATIEWE SKRYFWERK
• Algemene formaatsfoute
• Skryfstukwenke en die skryfproses
• Vraag en antwoord sessie
12:00 – 13:00 POUSE
13:00 – 16:00 LETTERKINDE – SESSIE 2
ROMANOORSIG

• Motiewe
• Temas
• Opstelvraag:
• Onderwerpanalise
• Formaatformulering
• Die algemene skryfproses
• Poësie oorsig
• Vraag en antwoord sessie

R200.00